klik di sini, dan dapatkan salinan percuma kertas putih terkini kami

Dasar Privasi

TruTrip menghargai privasi anda. Dalam Dasar Privasi ini, kami menerangkan maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda semasa anda mengunjungi Platform dan menggunakan Perkhidmatan, dan bagaimana kami menggunakan dan mendedahkan maklumat tersebut.

Dasar Privasi ini dimasukkan ke dalam dan tunduk pada Syarat Penggunaan TruTrip, yang dapat diakses di https://trutrip.co/. Penggunaan Platform dan maklumat peribadi yang anda berikan di Platform adalah tertakluk kepada Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan ini. Dengan menggunakan Platform dan / atau memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, anda dengan ini menyetujui pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

If you have any questions or comments about this Privacy Policy, please contact Mansoor Kayani, interim Data Protection Officer via [email protected] atau +65 3129 2139 highlighting you wish to speak about our Privacy Policy.  You may also write to us via our registered address 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619.

Kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah yang dikapitalisasi dalam Dasar Privasi ini akan membawa makna yang sama seperti yang terdapat dalam Syarat Penggunaan.

 1. Pengumpulan Data PeribadiPengumpulan Maklumat Peribadi
  1. Kami mengumpulkan maklumat peribadi dari Organisasi, Pengguna, Pelancong dan orang yang mengunjungi Platform tetapi tidak mendaftar sebagai Organisasi, Pengguna atau Pengembara (“Pelawat”). Organisasi diminta untuk membuat akun ("Akaun"), dan Pengguna akan dapat mengakses dan berpartisipasi dalam bagian, fitur dan fungsi tertentu dari Platform melalui sub-akun yang dihubungkan dengan Akaun tersebut ("Sub-Akaun"). Pengunjung tidak perlu memberikan maklumat peribadi semasa melayari beberapa bahagian Platform tetapi mungkin memberikan maklumat peribadi tertentu dalam meminta respons atau tindak lanjut lain dari TruTrip. Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dari Organisasi, Pengguna, Pelancong dan Pengunjung berbeza berdasarkan interaksi mereka dengan Platform kami.
   1. Pelawat. Semasa melayari Platform, Pengunjung mungkin mempunyai pertanyaan atau meminta respons atau tindak lanjut lain dari TruTrip. Dalam kes sedemikian, Pengunjung boleh memberikan nama, alamat e-mel dan nombor telefon mereka secara sukarela untuk membolehkan TruTrip bertindak balas atau menindaklanjuti dengan sewajarnya.
   2. Pertubuhan. Semasa proses pendaftaran Akaun dan sebelum Organisasi melanggan fungsi tertentu di Platform, kami akan mengumpulkan maklumat seperti nombor pendaftaran, alamat e-mel, alamat perniagaan, nombor telefon, laporan sejarah kredit dan maklumat pembayaran (contohnya maklumat kad kredit). Maklumat tepat yang dikumpulkan akan berbeza-beza bergantung pada fungsi yang dilanggan oleh Organisasi.
   3. Pengguna. Semasa proses pendaftaran Sub-Akaun dan kadang-kadang sepanjang penggunaan Perkhidmatan, kami akan mengumpulkan dan menyimpan maklumat seperti nama pilihan anda, alamat e-mel perniagaan dan nombor telefon perniagaan.
   4. Pengembara. Semasa proses pendaftaran Sub-Akaun dan kadang-kadang sepanjang penggunaan Perkhidmatan, kami akan mengumpulkan dan menyimpan maklumat maklumat yang mungkin relevan untuk sebarang Pemesanan yang dibuat atau Perkhidmatan yang diminta dari semasa ke semasa. Maklumat tersebut mungkin merangkumi (mengikut mana-mana) nama lengkap, tarikh lahir, jantina, agama Pelancong (untuk pemprosesan visa di beberapa negara), nama sebelumnya, maklumat pasport, alamat, maklumat kad kredit dan pembayaran, pilihan perjalanan (misalnya makanan), alamat e-mel, nombor telefon, foto, maklumat hubungan kecemasan serta maklumat dan lokasi perjalanan bersejarah. Sebilangan maklumat ini mungkin diperlukan dan mesti diberikan agar Pengembara memperoleh Tempahan atau Perkhidmatan. Maklumat lain mungkin pilihan, dan Pengguna dan / atau Pelancong boleh memberikan maklumat tersebut untuk kemudahan yang lebih besar jika dikehendaki. Maklumat tersebut mungkin dikumpulkan dari Organisasi atau Pengguna majikan yang berkenaan, mengikut mana yang berkenaan.
  2. Dengan memberikan kami maklumat mengenai individu lain (mis. Pelancong), Organisasi dan Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa mereka telah memperoleh persetujuan individu tersebut untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi mereka sesuai dengan Dasar Privasi ini. Kami berhak bergantung pada perwakilan dan jaminan tersebut dan berhak untuk memproses data peribadi individu tersebut dengan sewajarnya.
  3. Kami dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami (termasuk rangkaian iklan) menggunakan kuki, suar web, dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Platform dan Perkhidmatan anda, seperti jenis penyemak imbas anda, Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP) atau operasi anda sistem, nama domain anda, masa akses anda, Uniform Resource Locator (URL) platform sebelumnya yang anda lawati, paparan halaman anda, alamat Internet Protocol (IP) anda, dan jenis peranti yang anda gunakan.
  4. Kami juga mengesan seberapa kerap anda mengunjungi Platform dan menggunakan Perkhidmatan. Kami menggunakan maklumat ini (termasuk maklumat yang dikumpulkan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami) untuk analisis Platform (termasuk untuk menentukan bahagian, ciri dan fungsi Platform mana yang paling sering digunakan, apa yang disukai dan tidak disukai oleh pengguna kami), untuk membantu kami dalam menentukan periklanan yang relevan (baik di dalam maupun di luar Platform kami), untuk menilai kejayaan kempen pengiklanan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
  5. Kami dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami mengumpulkan maklumat daripada anda dengan menggunakan kuki. Kuki adalah fail kecil yang disimpan di cakera keras komputer anda yang mengandungi maklumat mengenai anda. Kuki membantu kami menganalisis trafik web atau memberitahu anda mengenai penggunaan Platform tertentu oleh anda. Kuki membolehkan aplikasi web bertindak balas kepada anda sebagai individu, menyesuaikan operasinya dengan keperluan, suka dan tidak suka anda dengan mengumpulkan dan mengingati maklumat mengenai pilihan anda. Semasa anda mengunjungi Platform, kami mungkin mengirim satu atau lebih kuki (iaitu, fail teks kecil yang mengandungi rentetan watak alfanumerik) ke komputer anda yang mengenal pasti penyemak imbas anda.
  6. Sebilangan kuki ini mungkin disambungkan ke syarikat, laman web, program atau aplikasi pihak ketiga. Syarat penggunaan kuki tersebut diatur oleh Dasar Privasi ini dan dasar privasi syarikat pihak ketiga yang berkenaan.
  7. Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak kuki. Sebilangan besar penyemak imbas web menerima kuki secara automatik, tetapi anda biasanya dapat mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menolak kuki jika anda mahu. Sekiranya anda mematikan kuki, anda mungkin dihalang daripada memanfaatkan sepenuhnya Platform ini. Platform mungkin tidak berfungsi dengan baik jika kemampuan untuk menerima kuki dinonaktifkan.
 2. Cara TruTrip menggunakan dan mendedahkan maklumat yang dikumpulkanBagaimana Maklumat Peribadi Digunakan
  1. Kami mengumpulkan maklumat peribadi anda dan mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Platform dan Perkhidmatan kami untuk lebih memahami keperluan anda dan memberikan anda pengalaman Platform yang lebih baik. Secara khusus (tetapi tanpa batasan pada umum perkara di atas), kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk salah satu sebab berikut:
   1. untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda, termasuk mendaftarkan anda untuk Perkhidmatan kami, mengesahkan identiti dan kuasa anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami, memudahkan Pemesanan dan untuk membolehkan anda menggunakan Platform dan Perkhidmatan kami;
   2. untuk sokongan pelanggan dan untuk menjawab pertanyaan anda;
   3. untuk tujuan penyimpanan rekod dalaman;
   4. untuk memproses pengebilan dan pembayaran, termasuk berkongsi dengan gerbang pembayaran pihak ketiga, sehubungan dengan Platform;
   5. untuk memperbaiki dan mengekalkan Platform kami;
   6. untuk menghantar e-mel promosi secara berkala ke alamat e-mel yang anda berikan mengenai perkhidmatan baru dari TruTrip, tawaran khas dari TruTrip atau maklumat lain mengenai TruTrip yang kami rasa mungkin menarik bagi anda;
   7. untuk menghubungi anda melalui e-mel, telefon, faksimili atau surat, atau, jika diminta, melalui pesanan teks, untuk menyampaikan perkhidmatan atau maklumat tertentu yang anda minta;
   8. untuk tujuan penyelidikan pasaran TruTrip, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyesuaian Platform mengikut minat anda;
   9. untuk lebih berkesan mempromosikan promosi barang dan perkhidmatan kepada khalayak sasaran yang sesuai dan untuk tujuan penyelidikan dan analisis lain;
   10. untuk menyelesaikan pertikaian (jika perlu), untuk melindungi diri kita sendiri dan pengguna Platform lain dan untuk menguatkuasakan Syarat Penggunaan kami;
   11. untuk mengesahkan ketepatan maklumat peribadi yang kami kumpulkan dari anda dengan membandingkannya dengan maklumat peribadi yang dikumpulkan dari pihak ketiga; dan
   12. untuk menggabungkan data agregat dengan maklumat peribadi yang kami kumpulkan.
  2. Kami mungkin berkongsi maklumat yang kami kumpulkan mengenai Organisasi, Pengguna dan / atau Pelancong, termasuk maklumat peribadi mereka, seperti yang dinyatakan dalam Klausa 2.2 ini:
   1. Maklumat Dedahkan kepada Pembekal. Kami akan menyampaikan maklumat peribadi Pelancong kepada Pembekal yang berkenaan untuk memenuhi syarat Pemesanan atau penyediaan Perkhidmatan oleh Pembekal.
   2. Maklumat Dedahkan untuk Melindungi Kami dan Orang Lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk mencegah keadaan darurat, melindungi atau menegakkan hak kami, melakukan pemeriksaan wajar dan / atau pemeriksaan penipuan ke atas mana-mana Organisasi, Pengembara atau Pengguna, menguatkuasakan Syarat Penggunaan dan / atau untuk melindungi keselamatan pengguna Platform kami atau Perkhidmatan kami atau melindungi atau menegakkan hak pihak ketiga, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai contoh, kami mungkin mendedahkan maklumat yang kami kumpulkan mengenai Organisasi, Pengguna dan / atau Pelancong kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami dalam melakukan pemeriksaan wajar dan / atau pemeriksaan penipuan berkaitan dengan kad kredit atau individu.
   3. Maklumat Dedahkan kepada Penyedia Perkhidmatan dan Rakan Niaga Pihak Ketiga. Kami mungkin berkontrak dengan pihak ketiga untuk penyediaan dan penyelenggaraan Platform, Perkhidmatan dan operasi perniagaan kami. Kami juga mungkin perlu berkongsi maklumat dan data peribadi anda yang dihasilkan oleh kuki dan mengumpulkan maklumat dengan pihak ketiga ini. Sebagai contoh, kami mungkin memberikan maklumat anda kepada Stripe atau penyedia perkhidmatan pembayaran lain untuk memproses pembayaran anda. Pihak ketiga tidak akan menerima hak untuk menggunakan maklumat peribadi anda melebihi apa yang diperlukan untuk melaksanakan kewajipan mereka untuk memberikan Perkhidmatan kepada anda.
   4. Maklumat yang Diungkapkan kepada Penegak Hukum atau Pegawai Pemerintah. Kami akan mendedahkan maklumat anda, termasuk, tanpa batasan, nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, sejarah pengenalan pengguna, riwayat transaksi dan aduan penipuan, kepada penguatkuasa undang-undang atau pegawai pemerintah lain jika, menurut pendapat kami, kami diminta untuk melakukannya dengan undang-undang, peraturan atau mana-mana pihak berkuasa pemerintah atau yang lain bekerjasama dengan penyiasatan pihak berkuasa pemerintah.
   5. Perubahan Kawalan atau Pembubaran TruTrip
    1. Sekiranya TruTrip mengalami perubahan kawalan, termasuk, tanpa batasan, penggabungan atau penjualan semua atau sebahagian besar aset TruTrip yang berkaitan dengan Platform atau penyusunan semula korporat lain di mana TruTrip mengambil bahagian, dan dengan itu digabungkan dengan atau diperoleh oleh entiti pihak ketiga ("Pengganti"), dengan ini kami berhak untuk memindahkan maklumat yang kami kumpulkan dari anda kepada Pengganti.
    2. Sekiranya berlaku kemuflisan, penyusunan semula, penerimaan, atau penyerahan TruTrip untuk kepentingan pemiutang, atau aplikasi atau undang-undang atau prinsip adil yang mempengaruhi hak pemiutang secara amnya, TruTrip mungkin tidak dapat mengawal bagaimana maklumat anda dipindahkan, digunakan, atau diperlakukan . Kami berhak untuk memindahkan maklumat yang kami kumpulkan dari anda kepada pihak ketiga yang tidak berafiliasi dalam acara seperti itu.
   6. Maklumat Dedahkan atas Permintaan Anda. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak lain atas permintaan anda. Kami juga boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak lain jika anda secara terang-terangan menyetujui pendedahan tersebut.
 3. Buletin, Jemputan, Undian dan TinjauanTruTrip boleh mengikut budi bicara mutlaknya menawarkan salah satu perkhidmatan percuma berikut di Platform, yang boleh anda pilih untuk digunakan atau terima mengikut pilihan anda. Beberapa perkhidmatan berikut mungkin memerlukan anda memberikan maklumat peribadi tambahan seperti yang diperincikan di bawah:
  1. Surat Berita Elektronik. Kami mungkin menawarkan buletin elektronik percuma kepada Organisasi dan / atau Pengguna. Kami akan mengumpulkan alamat e-mel mereka yang mendaftar ke senarai mel untuk buletin ini. Organisasi dan Pengguna boleh mengeluarkan diri dari senarai surat ini dengan memilih untuk tidak menerima buletin semasa proses pendaftaran atau dengan mengubah pilihan mereka di halaman tetapan profil yang relevan di Platform.
  2. "Hantar kepada…". Kami mungkin memasang fitur yang membolehkan Pengguna memilih secara sukarela untuk meneruskan pautan, halaman, atau dokumen secara elektronik kepada orang lain dengan mengklik "kirim ke ...". Untuk melakukannya, Pengguna mesti memberikan alamat e-mel atau nombor telefon mereka, serta alamat e-mel atau nombor telefon penerima. Alamat e-mel dan nombor telefon Pengguna hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan penghantaran dan untuk memberitahu penerima siapa pengirim e-mel itu. Maklumat tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain.
  3. Pengundian. Kami mungkin menawarkan tinjauan interaktif kepada Pengguna sehingga mereka dapat dengan mudah berkongsi pendapat mereka dengan Pengguna lain dan melihat pendapat audiens kami mengenai isu-isu penting, dan / atau Platform. Pendapat atau tanggapan lain terhadap tinjauan pendapat digabungkan dan tidak dapat dikenali oleh Pengguna tertentu. Kami mungkin menggunakan sistem untuk "menandai" Pengguna setelah mereka memilih, sehingga mereka dapat memilih hanya sekali pada pertanyaan tertentu. Teg ini tidak berkorelasi dengan maklumat mengenai Pengguna individu.
  4. Tinjauan. Kami mungkin melakukan tinjauan pengguna dari semasa ke semasa untuk menargetkan kandungan kami dengan lebih baik kepada Pengguna dan Organisasi. Kami tidak akan berkongsi respons individu dari tinjauan ini dengan pihak ketiga mana pun. Kami mungkin berkongsi data agregat dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan kongsi, dan pihak ketiga yang lain. Kami juga dapat memposting data agregat yang berisi respons tinjauan di Platform kami. Data ini dapat dilihat dan dimuat turun oleh pengguna lain dari Platform kami.
 4. Keselamatan
  1. Kata laluan anda adalah kunci untuk Akaun atau Sub-Akaun anda (yang berkenaan). Semasa membuat kata laluan anda, anda harus menggunakan nombor, huruf, watak khas, dan gabungannya yang unik. Jangan mendedahkan kata laluan anda kepada sesiapa. Sekiranya anda berkongsi kata laluan atau maklumat peribadi anda dengan orang lain, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan yang diambil oleh Akaun atau Sub-Akaun anda (sebagaimana yang berlaku). Sekiranya anda kehilangan kawalan kata laluan anda, anda mungkin kehilangan kawalan yang besar terhadap maklumat peribadi anda dan dikenakan tindakan yang mengikat secara sah yang diambil bagi pihak anda. Segera beritahu TruTrip untuk menukar kata laluan anda jika kata laluan anda telah disusupi atas sebab apa pun.
  2. Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan prosedur dan teknologi, yang wajar dirancang untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda dari akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan. TruTrip mungkin menggunakan enkripsi, kata laluan, dan langkah keselamatan fizikal untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda daripada akses dan pendedahan yang tidak dibenarkan.
  3. Tiada langkah keselamatan yang lengkap 100%. Kami tidak berjanji dan tidak dapat menjamin, dan anda tidak boleh mengharapkan, bahawa maklumat peribadi atau komunikasi peribadi anda tidak akan dikumpulkan dan / atau digunakan oleh orang lain. Anda harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari akses tanpa izin ke kata laluan, telefon, dan komputer anda.
  4. TruTrip tidak bertanggungjawab untuk penggunaan maklumat anda secara tidak sah atau kata laluan yang hilang, dicuri atau dikompromikan. TruTrip juga tidak bertanggung jawab atas sebarang aktiviti pada Akaun atau Sub-Akaun anda (sebagaimana yang berlaku) walaupun aktiviti tersebut dilakukan tanpa kebenaran anda.
 5. Mengemas kini, menghapus dan membetulkan maklumat peribadi anda
  1. Anda boleh menyemak, membetulkan dan menghapus maklumat peribadi anda dengan masuk ke Platform dan menavigasi ke halaman pilihan profil anda.
  2. Anda mesti segera mengemas kini maklumat peribadi anda jika ia berubah atau tidak tepat. Kami tidak akan mengubah maklumat peribadi anda secara manual. Kami atas permintaan anda akan menutup Akaun atau Sub-Akaun anda (sebagaimana yang berlaku) dan menghapus maklumat peribadi anda dari pandangan secepat mungkin, berdasarkan aktiviti Akaun atau Sub-Akaun anda (sebagaimana yang berlaku) dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  3. Kami akan menyimpan maklumat dari Akaun atau Sub-Akaun yang dihentikan (sebagaimana yang berlaku) untuk mematuhi undang-undang, mencegah penipuan, mengumpulkan apa-apa bayaran yang harus dibayar, menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan masalah, membantu siasatan, melaksanakan Syarat Penggunaan kami dan mengambil yang lain tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang yang kami anggap perlu mengikut budi bicara mutlak kami.
 6. Hak anda mengenai penggunaan maklumat peribadi anda dari kami
  1. Kami mungkin menghantar e-mel promosi atau maklumat berkala kepada anda. Anda boleh memilih keluar dari komunikasi tersebut dengan mengikuti arahan penyisihan yang terdapat dalam e-mel. Harap maklum bahawa kami memerlukan masa hingga sepuluh (10) hari bekerja untuk memproses permintaan penyisihan. Sekiranya anda memilih untuk tidak menerima e-mel mengenai cadangan atau maklumat lain yang kami rasa mungkin menarik bagi anda, kami masih boleh menghantar e-mel mengenai Akaun atau Sub-Akaun anda (sebagaimana berkenaan) atau Perkhidmatan yang anda minta atau terima dari kami.
  2. Anda boleh meminta kami memberikan anda maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda dan cara-cara di mana maklumat peribadi anda telah digunakan atau diungkapkan untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sebelum tarikh permintaan anda. Penyediaan maklumat tersebut akan dikenakan kepada anda untuk memberikan bukti yang tepat mengenai identiti anda.
 7. Rangkaian pengiklanan pihak ketigaKami mungkin dari semasa ke semasa berpartisipasi dalam rangkaian pengiklanan pihak ketiga yang dapat memaparkan iklan di platform lain berdasarkan kunjungan anda ke Platform dan juga platform lain. Ini membolehkan kami dan pihak ketiga ini menargetkan iklan dengan menampilkan iklan untuk produk dan perkhidmatan yang mungkin anda minati. Penyedia rangkaian iklan pihak ketiga, pengiklan, penaja dan / atau perkhidmatan pengukuran lalu lintas boleh menggunakan kuki, JavaScript, suar web dan teknologi lain untuk mengukur keberkesanan iklan mereka dan memperibadikan kandungan iklan kepada anda. Kuki pihak ketiga dan teknologi lain diatur oleh dasar privasi setiap pihak ketiga. Kami mungkin memberikan maklumat kepada pengiklan pihak ketiga ini mengenai penggunaan Platform dan Perkhidmatan anda, serta maklumat agregat atau tidak dapat dikenal pasti secara peribadi mengenai pelawat dan pengguna Platform.
 8. Pautan ke platform luaranPlatform mungkin mengandungi pautan ke platform atau sumber lain di mana TruTrip tidak mempunyai kawalan. Pautan seperti itu bukan merupakan sokongan oleh TruTrip dari platform luaran tersebut. Anda bersetuju bahawa TruTrip tidak bertanggungjawab terhadap kandungan platform luaran tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi dan privasi maklumat yang anda berikan semasa mengunjungi platform luaran dan laman web tersebut tidak diatur oleh Dasar Privasi ini. Penggunaan platform luaran oleh anda bergantung pada syarat penggunaan dan dasar privasi yang berlaku untuk platform luaran.
 9. Kemas kini dasar privasiTruTrip boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini dokumen ini. TruTrip akan menghantar Dasar Privasi yang dikemas kini di Platform di halaman ini. TruTrip mendorong anda untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Penggunaan Platform dan / atau pemberian maklumat peribadi anda yang berterusan kepada kami akan tertakluk kepada syarat-syarat Dasar Privasi yang sedang berlaku.

Kami sedia membantu anda untuk memudahkan perjalanan perniagaan

Anda boleh menggunakan platform kami secara percuma atau bercakap dengan kami untuk memahami bagaimana kami dapat membantu perniagaan anda lebih jauh.