logo tripsense Tidak pasti di mana untuk bermula? Lihat sama ada anda dan pasukan anda bersedia untuk melakukan perjalanan di sini

Syarat penggunaan

Syarat Penggunaan ini menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk laman web yang tercantum di Lampiran 1, aplikasi mudah alih yang sesuai, serta semua laman web yang berkaitan atau yang terkait (umumnya, "Pelantar"), Termasuk perkhidmatan yang disediakan di atasnya ("Perkhidmatan"). Dengan membuat tempahan di Platform atau menggunakan atau mengakses Platform atau bahagian yang sama, anda (disebut sebagai “awak" atau "Pengguna"Dalam Syarat Penggunaan ini) mengakui bahawa anda menerima Syarat Penggunaan ini dan Dasar Privasi kami dan anda bersetuju untuk terikat olehnya. Sekiranya anda tidak menerimanya, anda tidak boleh menggunakan Platform atau Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (a) anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun; (b) anda telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat Penggunaan ini yang merangkumi Dasar Privasi kami; (c) di mana anda menerima atau menyetujui Syarat Penggunaan ini atas nama syarikat atau entiti undang-undang lain, anda mempunyai kemampuan dan wewenang penuh untuk membuat perjanjian ini bagi pihak syarikat atau entiti undang-undang tersebut, dan dalam hal tersebut, " anda "dan" anda "akan merujuk dan berlaku untuk syarikat atau entiti undang-undang itu; (d) semua maklumat yang anda kirimkan adalah tepat, terkini dan lengkap; (e) anda akan mengekalkan ketepatan dan kelengkapan maklumat tersebut; (f) anda memiliki kewenangan undang-undang untuk mewujudkan kewajipan undang-undang yang mengikat; (g) anda dibenarkan secara sah untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan kami dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pemilihan dan penggunaan dan akses ke Perkhidmatan; (h) jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda akan melindungi maklumat akaun anda dan akan bertanggungjawab atas penggunaan akaun anda oleh anda dan orang lain selain anda; (i) anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan kami untuk membuat tempahan yang sah dan melaporkan perbelanjaan untuk diri anda sendiri, ahli parti pelancongan anda yang lain, atau orang lain yang anda sah untuk bertindak; dan (j) anda akan memberitahu orang lain mengenai Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi yang berlaku untuk tempahan yang anda buat atas nama mereka.

Syarat Penggunaan ini akan mendahului terma dan syarat lain yang disebut, dicadangkan oleh atau diandalkan oleh Pengguna, sama ada dalam perundingan atau pada tahap apa pun dalam hubungan antara TRUTRIP PTE. LTD. dan / atau perusahaan terkaitnya (sebagaimana berlaku dan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran 2, disebut sebagai “kita"Atau"TruTrip"Dalam Syarat Penggunaan ini) dan Pengguna, berkenaan dengan sebarang Perkhidmatan.

Dengan menggunakan dan mengakses Platform, anda mengakui dan bersetuju bahawa penghantaran internet tidak pernah sepenuhnya peribadi atau selamat. Anda memahami bahawa segala maklumat yang dihantar melalui Platform mungkin dibaca atau dipintas oleh orang lain, walaupun terdapat pemberitahuan khas bahawa penghantaran tertentu disulitkan.

Dokumen ini boleh dicetak dan disimpan oleh Pengguna. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami di [email protected]

 1. MAKLUMAT TENTANG KAMI

Pengurus Platform adalah TruTrip. Maklumat TruTrip adalah seperti berikut:

Nama syarikat: TRUTRIP PTE. LTD.

Nombor entiti unik: 201915540Z

Alamat berdaftar: TruTrip HQ, 80 Robinson Road, #02-00, Singapura, 068898

Alamat e-mel: [email protected]

Talian panas umum: +65 3129 2139

      2. KEMASKINI DAN PENGUBAHAN TERMA PENGGUNAAN

TruTrip berhak untuk mengubah Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Pengguna harus membaca Syarat Penggunaan ini dengan teliti sebelum mengakses Platform. Dalam semua keadaan, penerimaan Syarat Penggunaan ini adalah langkah pertama yang penting untuk mengakses Perkhidmatan dan kandungan yang tersedia di Platform. Syarat Penggunaan terkini akan tersedia setiap saat di Platform.

      3. PENERANGAN PERKHIDMATAN

  1. TruTrip adalah ejen pelancongan yang didaftarkan di Singapura, No. Lesen TA03340, dan telah membuat Platform ini untuk membolehkan organisasi dari semua saiz menjimatkan masa dan wang untuk menguruskan perjalanan perniagaan (organisasi seperti yang menggunakan Platform yang disebut sebagai "Pertubuhan"). Sistem yang dibuat oleh TruTrip beroperasi seperti berikut:
   1. Pengurusan polisi perjalanan. Dengan mendaftar dengan kami, Organisasi mempunyai pilihan untuk memberikan maklumat mengenai kebijakan perjalanan mereka mengenai perbelanjaan perjalanan Pengguna dan / atau Pengembara mereka (Dasar Perjalanan"). Walaupun TruTrip akan melaksanakan langkah-langkah yang wajar secara komersial untuk mendorong Pengguna dan Pelancong Organisasi mematuhi Polisi Perjalanan Organisasi, TruTrip tidak dapat menjamin kepatuhan tersebut. Sekiranya ada Pembekal mengenakan bayaran kepada TruTrip untuk perkhidmatan tambahan yang sebelumnya tidak dikenakan pada Platform, TruTrip berhak untuk mengenakan bayaran kepada Organisasi dengan sewajarnya.
   2. Cari & Tempahan. Semasa Pengguna mencari perjalanan, sistem kami memaparkan hasil yang tersedia dan menyoroti pilihan yang berada di luar Dasar Perjalanan yang berkaitan. Pengguna tersebut boleh menjadi pekerja Organisasi, pengurus perjalanan atau wakil lain Organisasi. Pengguna boleh membuat Tempahan untuk dirinya sendiri, atau bagi pihak pekerja lain dalam Organisasi. Dalam Syarat Penggunaan ini, pekerja yang melakukan perjalanan disebut sebagai "Pelancong", Dan mungkin atau mungkin orang yang sama dengan Pengguna.
    1. Platform ini membolehkan Pengguna menempah jadual perjalanan yang dipilih dan membayarnya mengikut kaedah pembayaran yang tersedia di Platform.
    2. A "Tempahan"Merujuk kepada pemesanan tiket atau perkhidmatan lain yang tercantum di Lampiran 3 (sesuai halnya) yang dipesan oleh Pengguna melalui Platform. TruTrip akan berhubungan dengan penyedia perkhidmatan yang relevan (semua penyedia perkhidmatan yang disenaraikan di Platform disebut sebagai “Pembekal") Untuk menjamin Tempahan bagi pihak Pengembara setelah pengesahan Pemesanan oleh Pengguna. Setiap Tempahan akan diberikan nombor Booking yang unik setelah pengesahan Booking.
   3. Servis. Sekiranya berlaku pembatalan, pengubahsuaian atau ketidakhadiran Pemesanan, TruTrip akan mengembalikan wang kepada Pengguna dan / atau Organisasi (mengikut mana-mana yang berkenaan) Pemesanan yang sesuai jumlahnya ditolak sebarang kos untuk memproses pembayaran di Platform dan sebarang kos yang dikenakan oleh Pembekal untuk pembatalan, pengubahsuaian atau ketidakdatangan (dengan syarat Pembekal tersebut secara jelas membenarkan dan benar-benar membayar balik jumlah tersebut kepada TruTrip). Dalam hal ini, TruTrip boleh, atas budi bicara mutlaknya, mengreditkan jumlah yang sesuai ke akaun Pengguna dan / atau Organisasi (mengikut mana-mana yang berkenaan).
   4. Mengurus dan Melapor. Kami akan memberikan data dan laporan kepada Syarikat untuk tujuan pematuhan, harga dan pandangan. Pengguna memberikan hak penuh kepada TruTrip untuk menggunakan data pada tahap yang dapat dikenal pasti pengguna. Selanjutnya, dengan beberapa integrasi, Platform dapat secara automatik mengirim e-mel pengesahan mengenai perbelanjaan perjalanan yang ditanggung secara peribadi oleh pekerja Organisasi, kepada penyedia pihak ketiga Organisasi (misalnya, Expensify). Ciri ini akan memudahkan proses penggantian dan kawalan Organisasi terhadap kos perjalanan.
  2. Dengan menggunakan Platform ini untuk membuat Tempahan dan / atau membeli Perkhidmatan, Organisasi, Pengguna dan Pengembara memberi kebenaran kepada TruTrip untuk bertindak sebagai ejen mereka semasa proses tempahan dan pembelian dengan Pembekal yang sesuai, serta untuk pembayaran produk atau perkhidmatan, untuk sejauh yang perlu, untuk memastikan bahawa transaksi antara Organisasi, Pengguna dan / atau Pengembara dan Pembekal, dilakukan dengan betul.

4. TANGGUNGJAWAB

  1. TruTrip tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan yang mungkin berlaku akibat gangguan, peninggalan, gangguan, virus komputer, kerosakan dan / atau pemutusan dalam fungsi operasi sistem elektronik atau peranti Pengguna disebabkan oleh sebab di luar kawalan TruTrip, yang menghalang atau melambatkan penggunaan Platform, atau untuk sebarang kelewatan atau halangan dalam penggunaan yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan beban Internet atau sistem elektronik lain, atau kerana ketidakmungkinan untuk menyediakan perkhidmatan atau membenarkan akses untuk sebab-sebab di luar kawalan TruTrip dan disebabkan oleh Pengguna, pihak ketiga, kegagalan dalam sistem komputer rakan kongsi dan pembekal kami atau masalah force majeure.
  2. Walau apa pun yang disebutkan di atas, TruTrip telah mengambil dan akan mengambil semua langkah yang wajar secara komersial, sesuai dengan kemampuan dan keadaan teknologi, untuk memastikan bahawa Platform berfungsi dengan baik dan untuk mengelakkan adanya dan penularan virus dan komponen berbahaya lain kepada Pengguna.
  3. TruTrip berhak untuk mengganggu atau menangguhkan akses ke Platform pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sama ada atas sebab teknikal, keselamatan, kawalan, atau penyelenggaraan, atau kerana kegagalan bekalan elektrik atau sebab lain.
  4. TruTrip tidak mengawal, secara umum, penggunaan yang dibuat oleh Pengguna Platform. Khususnya, TruTrip tidak menyatakan atau menjamin bahawa Pengguna akan menggunakan Platform sesuai dengan hukum yang berlaku, Syarat Penggunaan ini, prinsip moral, kebiasaan dan penggunaan yang diterima dan / atau ketertiban umum, atau bahawa mereka akan melakukannya dengan tekun dan cara berhati-hati. Akibatnya, TruTrip tidak bertanggungjawab untuk penggunaan yang dibuat oleh Pengguna dari kandungan Platform yang mungkin melibatkan pelanggaran undang-undang nasional atau antarabangsa, hak harta intelek atau hak pihak ketiga yang lain.
  5. Pengguna akan bertanggungjawab untuk penggunaan Platform dan untuk apa-apa kesan langsung atau tidak langsung yang timbul dari Platform, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua hasil ekonomi, teknikal dan / atau undang-undang serta tidak memenuhi harapan yang dihasilkan oleh Platform, dan mereka dengan ini terikat untuk mengganti rugi TruTrip atas segala tuntutan yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari fakta tersebut.
  6. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, baik TruTrip atau pegawai, pengarah, pekerja, wakil atau pihak lain yang terlibat dalam membuat, menaja, mempromosikan, atau menyediakan Platform dan kandungannya akan bertanggungjawab untuk (a) apa-apa hukuman, khas , kerugian atau ganti rugi tidak langsung atau akibat, kehilangan pengeluaran, kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan kontrak, kehilangan atau kerosakan muhibah atau reputasi, kehilangan tuntutan; (b) sebarang ketidaktepatan yang berkaitan dengan maklumat (termasuk kadar, ketersediaan dan penilaian) Pembekal seperti yang disediakan di platform kami; (c) perkhidmatan yang diberikan atau produk yang ditawarkan oleh Pembekal atau rakan niaga lain; (d) sebarang kerosakan, kerugian atau kos (langsung, tidak langsung, berurutan atau menghukum) yang ditanggung, ditanggung atau dibayar oleh anda, berdasarkan, timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan atau kelewatan Platform kami; atau (e) sebarang kecederaan diri, kematian, kerosakan harta benda, atau kerosakan, kerugian atau kos langsung, tidak langsung, khas, akibat atau hukuman yang diderita, ditanggung atau dibayar oleh anda, sama ada disebabkan oleh tindakan, kesalahan, pelanggaran, kecuaian, salah laku yang disengajakan , peninggalan, ketidakpastian, penyataan yang salah, siksaan atau tanggungjawab ketat oleh atau sepenuhnya atau sebahagiannya disebabkan oleh Pembekal atau mana-mana rakan niaga kami yang lain (termasuk mana-mana pekerja, pengarah, pegawai, ejen, wakil atau syarikat gabungan mereka) yang produk atau perkhidmatan (secara langsung atau tidak langsung) disediakan, ditawarkan atau dipromosikan di atau melalui Platform, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembatalan penuh, sebahagian, penundaan, kelewatan atau kehilangan bagasi, mogok, force majeure atau acara lain di luar kawalan kita.
  7. Untuk mengelakkan keraguan, TruTrip hanya akan bertanggungjawab atas niat sengaja atau kecuaian besar oleh wakilnya yang sah sehingga tanggungjawab tersebut dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Walau di atas, tanggungjawab TruTrip yang digariskan dalam perenggan ini adalah terhad kepada kerugian atau kerosakan harta benda yang dialami oleh Pengguna atau Pengembara.
  8. TruTrip hanya bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat yang relevan oleh Traveller kepada Pembekal untuk memenuhi syarat Pemesanan atau penyediaan Perkhidmatan oleh Pembekal.
  9. Setelah Tempahan dibuat, semua terma dan syarat serta syarat kontrak lain dari Pembekal masing-masing akan berlaku seperti di antara Pembekal dan Pengguna dan / atau Pengembara. TruTrip tidak akan bertanggungjawab atas pelanggaran, keingkaran atau kekurangan semasa penyediaan perkhidmatan oleh Pembekal. TruTrip tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai tanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang Tempahan tanpa mengira keadaan yang tidak dijangka termasuk tetapi tidak terhad kepada kelewatan, pembatalan, kelewatan paksa, mogok, tempahan berlebihan. Semua terma dan syarat dan syarat kontrak Pembekal lain antara Pembekal dan Pengguna dan / atau Pengembara akan berlaku sebagai tambahan dan akan berlaku atas Syarat Penggunaan ini. Tanpa batasan kepada istilah lain dalam Syarat Penggunaan ini, sekiranya hubungan antara Pengguna dan / atau Pengembara dan Pembekal menyebabkan kegagalan atau pelanggaran lain terhadap Syarat Penggunaan ini, TruTrip tidak akan bertanggungjawab.
  10. Selain itu, Pengguna dan Pengembara akan bersama-sama dan secara berasingan menahan TruTrip tanpa bahaya sepanjang tuntutan dan / atau kerosakan yang disebabkan oleh Pengembara kepada pihak ketiga semasa perjalanan, dan akan menanggung semua tanggungjawab, kerosakan dan / atau kecederaan dan / atau kewajipan yang berasal dari atau disebabkan oleh pelanggaran mana-mana terma dan syarat Pembekal oleh mana-mana Pengembara.

5. KEWAJIBAN PENGGUNA

  1. Semua Pengguna bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini dan bertindak mengikut semua undang-undang yang berlaku dan setiap saat dengan niat baik. Pengguna bersetuju untuk tidak menggunakan Platform dengan cara apa pun yang dapat mencegah atau merosakkan fungsi Platform yang betul, hak TruTrip, Pengguna lain atau pihak ketiga mana pun.
  2. Pengguna dan / atau Organisasi bersetuju untuk membayar kepada TruTrip untuk semua Tempahan yang dibuat oleh Pengguna di Platform. Sekiranya Pengguna atas sebab tertentu tidak membayar TruTrip untuk sebarang Pemesanan yang menjadi tanggungjawabnya, Organisasi akan membayar TruTrip semua jumlah pembayaran tertunggak sesuai permintaan TruTrip.
  3. Organisasi dan Pengguna akan bertanggungjawab secara bersama dan berasingan untuk melindungi setiap kata laluan yang disediakan oleh TruTrip untuk memasuki Platform dan menjamin bahawa tidak ada pihak ketiga yang tidak sah akan dapat mengaksesnya. Organisasi dan Pengguna menyatakan bahawa semua maklumat yang diberikan oleh mereka untuk memasuki Platform, sebelum dan semasa penggunaan (termasuk tanpa batasan untuk membuat Tempahan), adalah benar, lengkap dan tepat dan menjamin maklumat ini dikemas kini.
  4. Organisasi dan Pengguna bersetuju untuk tidak menggunakan Platform ini untuk tujuan haram atau tidak wajar. Khususnya, Organisasi dan Pengguna menerima bahawa Pemesanan yang dibuat di Platform (termasuk pembelian perkhidmatan berdasarkan Tempahan tersebut) adalah untuk kegunaan atau penggunaan mereka sendiri, atau untuk penggunaan dan penggunaan pekerja mereka atas nama yang mereka sahkan secara sah untuk bertindak. Organisasi dan Pengguna tidak boleh menjual semula Tempahan (termasuk perkhidmatan berdasarkan Tempahan tersebut) kepada pihak ketiga. TruTrip berhak untuk menolak akses ke Platform pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Pengguna dan Pelancong bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Pelancong memenuhi syarat kemasukan asing dan bahawa dokumen perjalanan Pelancong, seperti pasport dan visa (transit, perniagaan, pelancong, dan lain-lain), teratur dan sebarang syarat kemasukan asing yang lain dipenuhi. TruTrip tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pelancong ditolak masuk ke mana-mana negara.

6. PERKHIDMATAN PREMIUM

Organisasi boleh berkontrak dengan TruTrip untuk berlangganan perkhidmatan di samping yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan ini, dalam hal ini syarat dan ketentuan yang secara jelas dipersetujui oleh dan antara TruTrip dan Organisasi akan berlaku bersama dengan Syarat Penggunaan ini.

      7. PEMBAYARAN

  1. Semua Tempahan yang dibuat hendaklah dibayar oleh Pengguna atau Organisasi (seperti yang dipilih oleh Pengguna) oleh Stripe atau kaedah lain yang ditunjukkan di Platform dari semasa ke semasa.
  2. TruTrip berhak untuk membatalkan Tempahan atau permintaan Pemesanan sekiranya TruTrip secara munasabah percaya bahawa sebarang transaksi yang berkaitan dengan Pemesanan adalah penipuan, contohnya, kaedah pembayaran tidak sah secara sah, dan / atau Pengguna dan / atau Organisasi (seperti yang berkenaan) bukan pemilik sah kaedah pembayaran tersebut. Dalam keadaan seperti ini, TruTrip akan berusaha menghubungi Pengguna dan / atau Organisasi menggunakan alamat e-mel yang diberikan semasa proses tempahan, atau melalui bank Pengguna dan / atau Organisasi (mengikut mana-mana yang berkenaan). Sekiranya TruTrip tidak dapat menghubungi Pengguna dan / atau Organisasi atau bank mereka masing-masing, Pemesanan atau permintaan Pemesanan akan dibatalkan secara automatik atas alasan keselamatan.

8. RAHSIA

  1. Untuk tujuan ini Fasal 8.1, istilah "Maklumat Sulit”Merujuk kepada maklumat yang diungkapkan kepada TruTrip oleh Organisasi dan / atau Pengguna yang tergolong dalam Organisasi untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan melalui Platform, baik secara bertulis (termasuk melalui faks dan bentuk penghantaran elektronik yang lain) atau secara lisan, dengan syarat bahawa maklumat ditandakan "Rahsia" oleh Organisasi dan / atau Pengguna. Maklumat Rahsia merangkumi maklumat yang berkaitan dengan data syarikat, pengetahuan, rahsia perdagangan, dan juga maklumat atau analisis yang berasal dari, mengandung atau mencerminkan maklumat tersebut, dengan syarat maklumat tersebut ditandai sebagai "Rahsia" oleh Organisasi dan / atau Pengguna.
  2. Maklumat Rahsia tidak termasuk maklumat yang (a) tersedia secara terbuka pada masa pendedahannya kepada TruTrip; (b) menjadi tersedia untuk umum selain daripada pendedahan oleh TruTrip yang melanggar ini Fasal 8; (c) secara sah dimiliki TruTrip tanpa sebarang batasan mengenai penggunaan atau pendedahannya sebelum dinyatakan sedemikian oleh Organisasi dan / atau Pengguna kepada TruTrip; (d) diharuskan oleh undang-undang atau pengawal selia atau oleh pengadilan mana-mana bidang kuasa yang berwenang untuk diungkapkan; dan (e) adalah data peribadi yang akan diperlakukan sesuai dengan Kebijakan Privasi dan Kuki TruTrip yang berlaku.
  3. TruTrip tidak akan mendedahkan Maklumat Rahsia kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Organisasi dan / atau Pengguna, kecuali bahawa TruTrip boleh mendedahkan Maklumat Rahsia sedemikian sehingga difikirkan sesuai untuk memenuhi sebarang Tempahan dan / atau penyediaan Perkhidmatan apa pun .
  4. Sekiranya, atas sebab apa pun, Organisasi atau Pengguna meminta pengembalian Maklumat Sulitnya, TruTrip bersetuju untuk mengembalikan secepat mungkin Maklumat Rahsia seperti itu atau mengesahkan secara bertulis bahawa ia telah dimusnahkan. Sejauh Maklumat Rahsia tersebut telah disimpan di sistem elektronik arkib atau sandaran TruTrip, TruTrip tidak akan diminta untuk menghapus Maklumat Rahsia tetapi akan berusaha sedaya upaya untuk menghapuskan Maklumat Rahsia dari sistem tersebut.
  5. Kewajipan kerahsiaan yang dinyatakan dalam ini Fasal 8 akan terus berlaku berkaitan dengan Maklumat Rahsia yang disimpan oleh TruTrip.

9. HAK HARTA INTELEKTUAL DAN INDUSTRI

  1. Semua hak harta intelek dan industri serta semua maklumat yang terdapat di Platform (seperti teks, gambar, grafik, kod sumber, gambar, reka bentuk, struktur penyemakan imbas, pangkalan data, tanda dagang, jenama dan nama komersial, logo, tanda yang berbeza, nama domain dan profil sosial, rahsia perdagangan dan pengetahuan, nama dan jenama komersial, hak cipta, hak yang serupa atau berkaitan dengan hak cipta atau hak sui generis pada pangkalan data, paten, model utiliti, model industri dan kandungan lain yang mungkin muncul di dalamnya, tanpa mengira sama ada mereka telah didaftarkan atau tidak) adalah milik eksklusif atau dilesenkan kepada TruTrip atau pihak berkaitan TruTrip lain.
  2. Syarat Penggunaan ini tidak memberikan hak harta industri atau intelektual mana-mana kandungan Platform kepada mana-mana pihak termasuk tanpa batasan Pengguna dan Organisasi. Pembiakan, transformasi, pengedaran, komunikasi awam, penggunaan semula, penerusan atau penggunaan apa jua bentuk, dengan cara atau prosiding apa pun, dilarang kecuali apabila diperintahkan oleh undang-undang atau secara tegas dibenarkan secara bertulis oleh TruTrip dan / atau oleh pemilik intelektual hak milik.
  3. Pengguna dan Organisasi hanya diberi kuasa untuk melihat dan memperoleh salinan peribadi sementara dari Platform untuk kegunaan peribadi dan peribadi mereka dalam sistem komputer mereka (perisian dan perkakasan) untuk tujuan tunggal menggunakan Platform. Salinan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Walau apa pun yang disebutkan di atas, pengguna tidak boleh mengubah atau memperbanyak, secara keseluruhan atau sebahagian, kandungan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari TruTrip, terutama:
   1. Pengguna dan Organisasi dilarang menggunakan kandungan di Platform untuk tujuan komersial atau profesional, selain mendapat manfaat daripada Perkhidmatan;
   2. Pengguna dan Organisasi dilarang membuang, mengabaikan dan / atau memanipulasi hak cipta dan data pengenalan lain TruTrip atau mekanisme perlindungan lain; dan
   3. Pengguna dilarang membongkar, menguraikan atau membalikkan pangkalan data di mana maklumat Platform disimpan.
  4. Semua kandungan dan maklumat di Platform dilindungi oleh hak cipta sejauh yang dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak ada Pengguna, Organisasi atau pihak ketiga yang boleh menggunakan atau menjual kandungan dan maklumat yang terdapat di Platform.
  5. Tanda dagang yang mengandungi nama dan logo TruTrip yang dipaparkan di Platform adalah harta eksklusif TruTrip dan didaftarkan dengan sewajarnya atau dalam proses pendaftaran. Nama produk, perkhidmatan dan syarikat lain yang muncul di Platform mungkin merupakan tanda dagang atau tanda khas lain yang didaftarkan oleh pemiliknya sendiri.

10. Pautan ke LAMAN KETIGA

TruTrip tidak memastikan atau memikul tanggungjawab yang timbul daripada kerosakan yang dialami oleh akses ke laman web pihak ketiga yang berkaitan. TruTrip tidak akan bertanggungjawab atas hasil yang diperoleh melalui laman web yang dipautkan atau akibat yang timbul dari aksesnya. Laman web yang dipautkan disediakan oleh pihak ketiga, oleh itu TruTrip tidak mengawal kesahihan kandungan mereka atau kualiti perkhidmatan yang ditawarkan di dalamnya.

      11. INDEPENDENCE FASAL

Sekiranya ada ketentuan dalam Syarat Penggunaan ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian dalam bidang kuasa mana pun, Syarat Penggunaan ini akan, seperti di bidang kuasa tersebut, akan terus berlaku sebagaimana ketentuan lainnya dan selebihnya dari peruntukan yang terjejas. Kesahan, kesahan dan kebolehlaksanaan peruntukan tersebut dalam bidang kuasa lain tidak akan terjejas.

      12. MEMBERIKAN UNDANG-UNDANG DAN HAKIM

  1. Syarat Penggunaan ini akan diatur, ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan undang-undang Singapura.
  2. Segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, validitas atau penamatannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapura Pusat Timbang Tara Antarabangsa buat masa ini, peraturan yang dianggap dimasukkan dengan rujukan dalam Klausa 12.2 ini. Ketua timbang tara adalah Singapura. Tribunal terdiri daripada satu (1) penimbang tara. Bahasa timbang tara hendaklah berbahasa Inggeris.
  3. Anda bersetuju untuk menjalani proses di luar mana-mana mahkamah (jika ada) dengan meninggalkannya di alamat anda yang tertera di Platform (atau dihantar melalui surat berdaftar ke alamat ini), atau melalui e-mel ke alamat e-mel anda yang ditunjukkan kepada TruTrip atau di Platform. Anda bersetuju tanpa mengira perkhidmatan peribadi diperlukan atau tidak. Sekiranya penyampaian proses dihantar melalui surat berdaftar, perkhidmatan tersebut dianggap dibuat sekiranya tidak ada bukti yang bertentangan pada hari ketiga. Tidak ada dalam perenggan ini yang akan mempengaruhi hak TruTrip untuk menjalani proses undang-undang dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

13. ULASAN KEPADA TERMA PENGGUNAAN

Kami secara berkala boleh menyemak Syarat Penggunaan kami. Versi Terma Penggunaan semasa kami akan selalu diposkan di Platform, jadi sila periksa kembali secara berkala. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan kami setelah semakan berkuatkuasa, anda bersetuju dengan Syarat Penggunaan yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan yang disemak semula, silakan berhenti menggunakan Perkhidmatan.

LAMPIRAN 1 Laman Web

Laman web yang berkaitan yang dikenali sebagai "Platform"

  • TruTrip.co
  • TruTrip.my
  • TruTrip.sg
  • TruTrip.id

LAMPIRAN 2 Senarai Perniagaan

Singapura

TruTrip Pte. Ltd, UEN 201915540Z

80 Robinson Road, #02-00, Singapura, 068898

Malaysia

TruTrip Sdn Bhd, UEN 1352715-P

Unit C-12-4, 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Indonesia

Pt. TruTrip Teknologi Indonesia

93.691.547.9-086.000, Ruko Permata Regency Blok D No. 37, JL. Haji Kelk

LAMPIRAN 3 Senarai Perkhidmatan

Tempahan merujuk kepada

  • Penerbangan, Penginapan, Kereta, Kereta Api, Ruang Kerja, TruFlex, Insurans, dsb.
  • (lagi akan datang)

LAMPIRAN 4 Bayaran & Caj Tambahan

Perkhidmatan Bayaran
Tukar 48 jam atau lebih sebelum perjalanan
+48 jam sehingga berlepas $10 + sebarang kos yang berkaitan dengan perubahan
<48 jam sehingga berlepas $15 + sebarang kos yang berkaitan dengan perubahan
Pembatalan kerana permintaan pengembara/pentadbir
+48 jam sehingga berlepas $15 + kos tidak akan dikembalikan yang berkaitan dengan tempahan
<48 jam sehingga berlepas $20+ kos tidak boleh dikembalikan yang berkaitan dengan tempahan
Pembatalan kerana permintaan pembekal syarikat penerbangan/penginapan $0 serta sokongan percuma untuk menempah semula alternatif terbaik yang tersedia
Concierge
$10 untuk semua permintaan selain…
$5 untuk permintaan AirBnB.
Memproses semula Pembayaran (cth disebabkan oleh penolakan) $5
Tempah semula sokongan TruTrip kerana kelulusan tamat tempoh
$5
(tiada kos untuk tempahan semula sendiri)
Billback hotel
(ini adalah apabila hotel mengembalikan caj tambahan yang tidak dibayar oleh pengembara)
$30 tambah kos
(tertakluk kepada penerimaan oleh pelanggan)
Perkhidmatan visa
(visa jangka pendek sahaja)
$10 serta yuran ejen dan kos visa
Perkhidmatan VIP – Asas
Mendaftar masuk bagi pihak dan menghantar kad masuk
Pra-panggilan dengan penginapan untuk meminimumkan proses daftar masuk
Lapangan Terbang FastTrack jika tersedia
Akses ruang rehat
Perkhidmatan kereta ke/dari lapangan terbang (maks 50 km)
$85/perjalanan
Perkhidmatan VIP - Pendahuluan
Di pintu masuk bertemu dan bersalaman, ruang istirahat VIP, perkhidmatan kereta hitam.
Harga atas Permintaan
Pengaturan penerbangan peribadi
$100
Sejarah perjalanan
$150/tahun untuk setiap tahun tambahan
Perundingan perjalanan
$50/jam
Perjalanan acara (+8 orang)
Nilai tempahan 5%, minimum $100
Invois/caj yang belum dibayar
3 hari pertama selepas notis – bayaran $10
+3 hari, yuran $30 ditambah 0.8% sehari dari notis
Talian kredit
2% daripada jumlah bil, ditambahkan pada invois

Kami sedia membantu anda untuk memudahkan perjalanan perniagaan

Anda boleh menggunakan platform kami secara percuma atau bercakap dengan kami untuk memahami bagaimana kami dapat membantu perniagaan anda lebih jauh.